Na czym polega badanie mikrobiologiczne wody?

Badanie wody jest  niezwykle ważnym procesem, który określa czy nadaje się ona do spożycia, czy też nie. Ocena wody następuje po określeniu kilku niezwykle ważnych wskaźników. Obejmują one parametry biologiczne, chemiczne, fizyczne oraz organoleptyczne. Jakie są metody badania wody? Co sprawia. że woda nadaje się do picia?

Woda w badaniu mikrobiologicznym 

badanie mikrobiologiczne wodyJak łatwo się domyślić to czy woda nadaje się do picia, czy też nie określa rozporządzenie. Obejmuje ono kilka wskaźników, a wśród nich możemy wymienić między innymi barwę, zapach, mętność,  temperaturę, twardość, zawartość żelaza, utlenialność, zawartość tlenu rozpuszczonego czy też siarczanu. Do najczęściej stosowanych  metod, które obejmują badanie mikrobiologiczne wody należy metoda kolorymetryczna oraz fotometryczna. W przypadku tej pierwszej pomiar odbywa się do momentu przełamania. Oznacza to, że kończy się on w momencie widocznej zmiany barwy próbki. Jak w przypadku większości metod również i w tej  konieczne jest przygotowanie próbki o określonej objętości. Najczęściej  jest to 100 mililitrów. W przypadku tej metody dąży się do zmiany barwy wody, aby móc oszacować  jej realny stopień twardości. Z kolei druga metoda wykorzystuje urządzenia zwane spektrofotometrami. Urządzenie to określa stężenie danej substancji w roztworze na podstawie różnicy próbki. W przypadku tej metody wykorzystywane są dwie próbki. Pierwsza z nich zawiera na zwykłą wodę, druga z kolei tę, która poddawana jest badaniom.

Obie metody badań są tak samo skuteczne, a wybór w głównej mierze zależy od rezultatów jaki chcemy uzyskać. Inne metody to przewodność wody, odczyn pH wody czy też barwa wody. Określenia w tych parametrów pozwala stwierdzić czy woda nadaje się do picia. Jak łatwo się domyślić bez tych procesów liczba panujących chorób wywołanych wodą niezdatną do picia byłaby zatrważająca.