Zezwolenie na transport odpadów

Działalność człowieka w ostatnich latach coraz częściej skupia się na czynnościach związanych z ochroną środowiska. Jest to konieczne ze względu na ogromne zanieczyszczenie oraz degradację otaczającej nas przyrody. Ekolodzy biją na alarm, wskazują efekty niszczycielskiej działalności człowieka, oraz konsekwencje jakie przyjdzie nam ponieść w przyszłości.

Dokumentacja niezbędna przy transporcie odpadów

transport odpadów - wymagane zezwolenieWłodarze wszystkich państw podejmują działania mające na celu zahamowanie lub wstrzymanie całkowite działalności człowieka na pewnych terenach. Nie bez znaczenia jest tutaj również zanieczyszczenie powietrza oraz ogromne ilości nagromadzonych śmieci i różnego rodzaju odpadów. Wspólnie wspierają się w podejmowanych działaniach. Dlatego tak ważną gałęzią gospodarki stał się transport, w tym przewóz odpadów niebezpiecznych. Jeśli interesuje nas międzynarodowy transport odpadów – wymagane zezwolenie wydaje Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Polsce lub jego odpowiednik w innym kraju. Zezwolenie wydaje się na okres dziesięciu lat, nie jest wymagane w przypadku transportu wewnętrznego, czyli na terenie firmy lub na własne potrzeby. W dokumencie określony jest typ pojazdu wykorzystanego do transportu, oraz jego wyposażenie. Kierowca prowadzący dany pojazd powinien również być odpowiednio przygotowany i przeszkolony. Jest on osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przewożony towar. Cały proces musi być bezpieczny dla człowieka i środowiska.

Przewóz odpadów polega na przemieszczeniu ich z miejsca zebrania do miejsca składowania i przetwarzania. Ustawa określa wymogi dotyczące pojazdów, sposobów ich oznakowania, tonażu oraz sposobu transportu. Osoba zlecająca transport zobowiązana jest do wskazania odbiorcy. Zdarza się, że podmiot transportujący posiada zgodę na przetwarzanie.